Welcome to El Parral & Monterrey Mexican Restaurants
  • Carne Asada Fries
  • Emmoladas de pollo
  • Flautas
  • Shrimp Cocktail
  • Tostada Ceviche de Camaron
Carne Asada Fries1 Emmoladas de pollo2 Flautas3 Shrimp Cocktail4 Tostada Ceviche de Camaron5

Food Gallery